Till sidans huvudinnehåll

Förskoleansökan för barn som är folkbokfört i Göteborg


Här kan du ansöka om plats på kommunal förskola eller i pedagogisk omsorg av dagbarnvårdare, om barnet är folkbokfört i Göteborg. Observera att du inte kan söka fristående verksamhet via kommunen. Det gör du direkt hos de fristående verksamheterna.

Bra att veta innan du ansöker

Du kan ansöka om en plats på förskola eller i pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) tidigast 180 dagar innan ditt barn behöver platsen. Barnet kan få en plats tidigast från ett års ålder.

Om du saknar personnummer ansöker du om förskoleplats på pappersblankett.

Om du är familjehemsförälder ansöker du om förskoleplats på pappersblankett.

Om du vill söka plats på en fristående verksamhet gör du det direkt hos de fristående verksamheterna.

Nyplaceringar sker inte mellan veckorna 25-32. Det innebär att om du ansöker om startdatum under dessa veckor kommer du att erbjudas placering tidigast vecka 33. Om du är i behov av barnomsorg under dessa veckor måste du ange ett startdatum innan vecka 25 i din ansökan.

Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att skriftligen säga upp platsen om ni inte längre behöver den. Om det finns två vårdnadshavare ska båda skicka in uppsägningen via e-tjänsten:  Säga upp plats

Göteborgs Stads regler för kommunal förskola och pedagogisk omsorg

Du kan välja fem alternativ

Du kan ange fem olika alternativ när du ansöker. Du kan kombinera förskola och pedagogisk omsorg av dagbarnvårdare. Fram till dess att du fått erbjudande om plats, kan du när som helst ändra i dina val och ändå behålla din plats i kön. Ändringar i ansökan kan inte göras via e-tjänst eller webbformulär, mejla forskoleservice@forskola.goteborg.se eller kontakta förskoleservice telefon: 031-365 09 60.

Dina kontaktuppgifter

För att förskoleförvaltningen ska kunna komma i kontakt med dig är det viktigt att du anger ditt telefonnummer och din mejladress när du ansöker om plats. Om ni är två som ansöker så anger ni bägges kontaktuppgifter.

Om väntetider för att få plats

Om din ansökan har kommit in minst 120 dagar innan det datum du önskar plats är kommunen skyldig att erbjuda förskola eller pedagogisk omsorg, i anslutning till detta datum. Inskolning ska påbörjas från den dagen platsen står till förfogande.

Flest platser på hösten

Det finns flest lediga platser under hösten när många barn lämnar förskolan för att börja skolan. Resten av året finns platser i huvudsak om någon flyttar eller byter förskola av någon annan anledning.

Det här behöver du göra när du får platserbjudande

Om du har angett telefonnummer och mejladress får du platserbjudande via e-tjänsten. I annat fall skickar vi ut platserbjudande via post.

Innan förvaltningen kan besluta om plats måste vårdnadshavarna svara på platserbjudandet och lämna en fullständig familje- och inkomstredovisning för vårdnadshavarna. I den redovisningen måste det stå vilken sysselsättning ni vårdnadshavare har då barnet börjar på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen.

Här kan du lämna in familje- och inkomstredovisning.

Om barnet har växelvis boende

Om ni har delad vårdnad och ert barn har växelvis boende måste ni fylla i det på familje- och inkomstredovisningen för att ni ska få rätt avgift.

Om ni använder e-tjänsten fyller ni i det under övrigt. Om ni använder blanketten finns det en specifik fråga som handlar om det på sidan 2. Mer information finns i informationsfilmen för familje- och inkomstredovisningen.

Det är viktigt att det framgår att barnet har växelvis boende om ni båda använder platsen. Personnummer till den andra vårdnadshavaren ska fyllas i om ni delar plats. Vi skickar ut faktura till båda vårdnadshavarna.

Om ni har växelvisboende men bara den ena använder platsen ska det framgå vem av er som använder platsen.

När du har fått erbjudande om plats avslutar vi ansökan

När du har fått ett erbjudande utifrån ett av dina fem önskemål så upphör ansökan att gälla. Det gäller oavsett om ditt barn erbjudits plats i kommunal eller fristående verksamhet. Om du vill byta förskola ska du göra en ny ansökan. Om du däremot erbjuds plats utöver dina anmälda önskemål kan ditt barn stå kvar i kö till samtliga angivna alternativ med bibehållet ködatum. Det gäller oavsett om du tackar ja eller nej till den erbjudna platsen.

Placerade barn som ansöker om annan förskoleplats eller pedagogisk omsorg av dagbarnvårdare omplaceras i första hand i augusti.

Så här gör du

Ansök på webben

Du loggar in med hjälp av Bank-ID eller e-legitimation.

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda webbansökan. Använd då istället blanketten för att ansöka.

Följande saker kan du göra i e-tjänsten:

  • Ansöka om plats i förskola eller pedagogisk omsorg
  • Ta emot platserbjudande
  • Svara på platserbjudande
  • Uppdatera dina uppgifter om grund till placering och inkomst

Ansök om plats på förskola eller till pedagogisk omsorg

Manual om hur du ansöker i e-tjänsten (Sve)

Manual — apply for preschool place (Eng)

Ansök via blankett

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du fylla i och skicka in blanketten Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg.

Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg

Tietoa suomeksi/Information på finska

Hakeminen esikouluun, perhepäiväkotiin

Kontakta förskoleservice

Har du synpunkter eller frågor om hur du ansöker till förskola, kontakta förskoleservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleservice", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}