Om särskilda behov och trygghet i förskolan

Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi erbjuder stöd för de barn som behöver det, till exempel genom anpassningar i lärmiljön, specialpedagogiska insatser eller annan form av stöd.

Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar så kan du kontakta den ansvariga förskolechefen för förskolan eller familjedaghemmet. Om du står i kö för att få plats kan du kontakta förskoleservice. Du hittar kontaktinformation längre ner på sidan.

Skolverkets webbplats kan du läsa mer vilka lagar och regler som finns.

Barnets miljö ska vara trygg

Förskolan och familjedaghemmet ska vara en trygg och säker plats. Ingen ska behöva känna sig diskriminerad eller kränkt. Förskolan har ansvar för att utreda, dokumentera och åtgärda när något händer.

Du kan anmäla diskriminering eller kränkande behandling

Du kan alltid anmäla diskriminering eller kränkande behandling till ansvarig chef. Om du känner att du inte blir lyssnad till, så kan du kontakta förskoleförvaltningen. Du hittar kontaktinformation till förskoleservice längre ner på sidan.