Särskilda behov

Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi erbjuder stöd för de barn som behöver det, till exempel genom anpassningar i lärmiljön, specialpedagogiska insatser eller annan form av stöd.

Behöver familjen stöd och råd? Kanske är du vårdnadshavare och behöver hjälp i den rollen, eller en ungdom som vill prata med någon utanför familjen.