Vem får förskoleplats i Göteborg?

Du som arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldraledig och bor i Göteborgs Stad kan ansöka om förskoleplats för ditt barn. Barnet ska vara minst ett år när hen börjar i förskola. Vid särskilda skäl kan även barn som bor utanför Göteborg ha rätt till plats.

Har ditt barn rätt till plats på förskola?

Ditt barn kan få plats i förskola eller familjedaghem när hen har fyllt ett år. Du kan ansöka om plats för ditt barn om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller om du är föräldraledig.

Du kan också ansöka om plats om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Ditt barn kan också få plats på grund av fysiska och psykiska orsaker eller om barnet av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Ditt barn kan gå i förskola till och med våren under det år barnet fyller sex år.

Alla barn från tre år har rätt till förskola

Från och med augusti det året ditt barn fyller 3 år har barnet rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar i veckan, enligt skolans läsårstider.

Kommunen måste erbjuda avgiftsfri allmän förskola, men det är du som bestämmer om du vill att ditt barn ska gå i den allmänna förskolan. Förskolan bestämmer sedan hur tiden ska fördelas.

Kontakta förskoleservice för mer information och ansökan. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Är du föräldraledig med yngre syskon?

Om du är föräldraledig med yngre syskon får ditt barn vara på förskolan 15 timmar i veckan. Det är förskolan som bestämmer hur tiden ska fördelas.

Är du arbetssökande?

Om du aktivt söker arbete kan du välja om du vill ha ditt barn 15 eller 25 timmar per vecka på förskolan. Det är förskolan som bestämmer hur den tid du valt ska fördelas under veckan.

Du måste skicka in intyg från Arbetsförmedlingen till oss för att få reducerad avgift.

Syskonförtur

Syskonförtur innebär att om två barn har önskemål om plats vid samma förskola, ges i första hand platsen till det barn som redan har syskon på förskolan. Det barn som inte får platsen har fortfarande rätt till ett platserbjudande, i anslutning till det önskade datumet, på en annan förskola.

Ska du flytta från Göteborg?

Om du flyttar från Göteborgs kommun till en annan kommun inom Göteborgsregionen som har skrivit på ett samverkansavtal, har du rätt att behålla din plats till dess att nya hemkommunen har erbjudit en plats, dock max fyra månader. Detta under förutsättning att du har ansökt om plats i den nya hemkommunen.

Om du har en plats och flyttar till en annan kommun som inte ingår i Göteborgsregionens samverkansavtal avslutar vi platsen en månad efter det att du har blivit folkbokförd i nya kommunen.

Ska du flytta till Göteborg?

Du som tänker flytta till Göteborg inom sex månader kan ansöka om plats för ditt barn. Förskoleansökan för barn som inte är folkbokfört i Göteborg

När du vet var du ska bo kan du ändra i ansökan. Kontakta förskoleservice.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Kuka saa paikan?