Förskolans öppettider

Förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg) erbjuds i den omfattning som det behövs, med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier.

Förskolans öppettider

Förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg) ska erbjudas i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier.

Nattomsorg, omsorg på kvällar och helger

För barn som har behov av omsorg på obekväm arbetstid, vardagar innan 06.00 och efter 19.00 samt helger, finns det förskolor som har öppet dygnet runt.

Här finns mer information om omsorg på obekväm arbetstid: Nattomsorg, omsorg på annan tid.

Studie- och planeringsdagar samt förskola på sommaren

Några dagar per år har förskolans personal studie- och planeringsdagar. Under de dagarna kan ditt barn eventuellt behöva vara på en annan förskola. 

På sommaren är efterfrågan på förskola betydligt lägre. Därför är färre förskolor än vanligt öppna. Du som behöver förskola för ditt barn under sommarveckorna eller när verksamheten har planeringsdagar tar kontakt med din förskolas rektor. Se även Lov och studiedagar.