Filmning och fotografering i förskolan

Den här informationen förklarar vilka regler som gäller vid fotografering, filmning och ljudupptagning i förskolan för att skydda ditt barns personliga integritet.

I dataskyddsförordningen (GDPR) anses personuppgifter om barn särskilt viktiga att skydda. Det beror till exempel på att barn kan ha svårare att förstå vilka risker det finns med att lämna ut sina personuppgifter, eller vilka rättigheter de har att skydda sina personuppgifter.

Läs mer om dataskyddsförordningen här.

Rektor avgör om fotografering är tillåten på förskolan

Förskolans lokaler och områden är inte en allmän plats. Det är därför alltid viktigt som vårdnadshavare och anhörig att följa och respektera förskolans riktlinjer och regler för vad som gäller vid fotografering, videofilmning och ljudupptagning. Utgångspunkten är att fotografering, filmning och ljudupptagning endast är tillåten om ansvarig rektor har godkänt det.

Foto och film vid evenemang

Om rektor har godkänt fotografering vid exempelvis luciafiranden och sommaravslutningar kan du fotografera eller filma ditt eget barn. 

Den som sprider fotografier, filmer eller ljudupptagningar till en större krets, till exempel genom att lägga ut dem på internet, måste följa dataskyddsförordningen.

Det finns många vårdnadshavare som inte vill att deras barn ska finnas med bild i exempelvis sociala medier. Det är aldrig är tillåtet att publicera bilder och annan information som är kränkande för de personer som förekommer på fotografier, filmer eller ljudupptagningar. Skulle det uppstå en sådan situation skulle det kunna vara ett brott mot dataskyddsförordningen.

Grupp- eller porträttfoto

Förskolan tar inte grupp- eller porträttfoton. Det beror bland annat på att vi inte kan säkerställa spridningen av barnens personuppgifter.

Förskolan och grundskolan har olika lagstiftning kring spridning av uppgifter. I grundskolan är sekretessen inte lika hög som i förskolan och därför kan grundskolan ta gruppfoton även när förskolan inte kan det.

Barn med skyddade personuppgifter

I förskolan kan det finnas barn med skyddad identitet som är i behov av ett förstärkt integritetsskydd. På dessa förskolor finns särskilda regler och det kan innebära att du som vårdnadshavare inte får fotografera, filma eller spela in ljud överhuvudtaget. Det är ansvarig rektor som bestämmer det.

Fotografering i förskolans verksamhet

Pedagoger både fotograferar och filmar barn på förskolan för att följa barnens utveckling. Foton och filmer publiceras i Unikum och har alltid ett pedagogiskt syfte.

Huvudregeln är att förskolan ska undvika ansiktsbilder, om det inte finns ett tydligt pedagogiskt syfte med att visa bilder där ansiktsuttrycket är viktigt. I det enskilda barnets logg i Unikum får det finnas ansiktsbilder. Det är bara du som är vårdnadshavare och personalen på förskolan som kan se dessa bilder.