Det här gäller vid sjukdom

För att undvika sjukdomar så långt det är möjligt följer förskolorna riktlinjerna från Västra Götalandsregionen, hygiensjuksköterska i förskolan (HYFS).

Då ska ditt barn vara hemma

» När barnet är så trött och hängigt att det inte orkar med de vanliga aktiviteterna på förskolan.

» När barnet har feber. Barnet ska vara fritt från feber ett dygn innan du lämnar barnet på förskolan.

» När barnet har en smittsam sjukdom, till exempel halsfluss som är obehandlad eller har varit under behandling kortare tid än två dygn.

» När barnet har infekterade sår eller eksem som är vätskande. Barnet kan gå till förskolan när såren har torkat.

» När barnet har magsjuka med kräkningar och/eller diarré. Barnet kan komma till förskolan när det ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré under 48 timmar.

Meddela när ditt barn är sjukt och när det ska kommer tillbaka

När ditt barn blir sjukt ber vi dig att höra av dig till förskolan så snart som möjligt. Vi vill också att du meddelar när ditt barn ska komma tillbaka till förskolan, för att vi ska kunna planera personalens tider. 

Om ditt barn blir sjukt på förskolan

Någon av barnets vårdnadshavare behöver vara kontaktbar varje dag som barnet är på förskolan, för att kunna kontaktas för hämtning om barnet har symtom på sjukdom. I de fall vårdnadshavare och pedagog inte är överens bestämmer förskolans rektor om barnet får vara på förskolan eller inte.