Ändra schema, utökad vistelsetid

Göteborgs Stad använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron i förskolan. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider. Systemet IST Home Skola är en del av förskolans digitala närvarosystem Lämna & hämta.

Information och regler

Ändringar i schemat eller vistelsetiden ska du registrera i appen IST Home Skola (som är en del av förskolans digitala närvarosystem Lämna & hämta) eller meddela skriftligt, minst två veckor innan. Det nya schemat börjar gälla först när förskolan har godkänt schemaändringen. Schemat visar vilken tid ditt barn ska komma till förskolan och vilken tid barnet ska bli hämtat. Vistelsetiden är det antal timmar per vecka som ditt barn är på förskolan.

Om barnet varit sjukt eller ledigt kan du inte använda tid utöver schemat som kompensation, då schemat ligger till grund för personalens arbetstider.

Är du föräldraledig så har det äldre barnet rätt till barnomsorg 15 timmar per vecka. Är du arbetslös kan du välja 15 timmar per vecka eller 25 timmar per vecka. Förskolan eller familjedaghemmet  ansvarar för, och meddelar, hur schemat läggs.

För dig som är vårdnadshavare och studerar eller arbetar under föräldraledigheten gäller inte ansökan om utökad vistelsetid. Istället ska du skicka in registreringsintyg eller arbetsgivarintyg för dina studier eller ditt arbete till forskoleservice@forskola.goteborg.se.

Oleskelu ajan tai vuorolistan muuttaminen

Avgifter för förskola och familjedaghem

Vem får plats i barnomsorgen?

Så här gör du

Använd appen IST Home Skola

Med hjälp av appen IST Home Skola kan du sköta ditt barns närvaro genom din telefon. Här kan du:

  • registrera vistelsetider
  • sjukanmäla ditt barn,
  • anmäla ledighet.

För att använda appen behöver du en Iphone eller en Android-telefon. Appen finns att ladda hem från App Store eller Google Play.

Du loggar in i appen med hjälp av ditt bank-id. Om du inte har ett bank-id använder du inloggningstjänsten Skol-id istället. För att få ett Skol-id utfärdat vänder du dig till personalen på ditt barns förskola.

Så här fungerar appen IST Home Skola

Svar på vanliga frågor om digital närvarohantering

Informationsfolder för appen IST Home Skola

Instruktionsfilmer för hur du använder appen (Om du inte kan starta filmerna, testa att använda en annan webbläsare.)

Information på finska 

Så här fungerar appen IST Home Skola_FINSKA

Informationsfolder för appen IST Home Skola_FINSKA

Information på engelska

Så här fungerar appen IST Home Skola_ENGELSKA

Informationsfolder för appen IST Home Skola_ENGELSKA

Om du inte kan använda appen

Om du inte har möjlighet att använda appen så kan du få hjälp av personalen på ditt barns förskola. Du kan använda blanketten för vistelsetider som finns längre ner på denna sida.

Blanketter

Schema för barnet inom förskola och familjedaghem

Ansökan om utökad vistelsetid i förskolan