Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Individer som tillhör någon eller flera nationella minoriteter har särskilda rättigheter som rör språk, kultur och inflytande. Förskolan har ett särskilt ansvar i att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer. Här får du mer information om dina barns rättigheter.

Dina barns rättigheter - nationella minoriteter och minoritetsspråk i förskolan

Här hittar du mer information om rättigheterna för Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk i förskolan.

Dina barns förstärkta rättigheter till finska i förskolan

Här hittar du mer information om de förstärkta rättigheterna till det finska språket i förskolan.