Så fungerar förskola, familjedaghem

Regler för förskolan och familjedaghem bestäms av kommunstyrelsen. Verksamheten i sin tur följer Skolverkets lagar och krav. Har du frågor eller funderingar som gäller förskoleregler så kan du alltid kontakta förskoleservice.

Du som arbetar, studerar eller är föräldraledig och bor i Göteborgs kommun kan ansöka om förskoleplats för ditt barn. Barnet ska vara minst ett år när hen börjar i förskola. Vid särskilda skäl kan även barn som bor utanför Göteborg ha rätt till plats.

Förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg) erbjuds i den omfattning som det behövs, med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier.

Syskonförtur innebär att om två barn har önskemål om plats vid samma förskola, ges i första hand platsen till det barn som redan har syskon på förskolan. Det barn som inte får platsen har fortfarande rätt till ett platserbjudande, i anslutning till det önskade datumet, på en annan förskola.