Så fungerar förskola, familjedaghem

I förskolan ingår undervisning med läroplanens mål som utgångspunkt. Verksamheten följer Skolverkets lagar och krav och har barnens lärande och utveckling i centrum. Det är politikerna i förskolenämnden och kommunstyrelsen som bestämmer reglerna för förskola och familjedaghem.

Vem får förskoleplats i Göteborg?

Du som arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldraledig och bor i Göteborgs Stad kan ansöka om förskoleplats för ditt barn. Barnet ska vara minst ett år när hen börjar i förskola. Vid särskilda skäl kan även barn som bor utanför Göteborg ha rätt till plats.

Att börja i förskolan

Att börja i förskolan är en ny och spännande tid för både dig och ditt barn. Vi hoppas att ni ska trivas och att tiden på förskolan ska bli rolig, trygg och lärorik för hela familjen. Har du frågor kan du alltid prata med personalen på din förskola eller kontakta förskoleservice. Filmer och broschyrer på olika språk finns längst ner på sidan.

Ändra schema, utökad vistelsetid

Göteborgs Stad använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron i förskolan. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider. Systemet IST Home Skola är en del av förskolans digitala närvarosystem Lämna & hämta.

Förskolans öppettider

Förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg) erbjuds i den omfattning som det behövs, med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier.