Öppen förskola

Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn mellan noll och sex år. Det är gratis att besöka öppna förskolor och du behöver inte anmäla dig i förväg.

Verksamhetsformen öppen förskola är pausad till den 11 januari

20 november 2020 På grund av de ökade restriktionerna för att bromsa spridningen av covid-19 är verksamhetsformen öppen förskola fortsatt pausad till den 11 januari.

På en öppen förskola bedrivs pedagogisk verksamhet för barn tillsammans med föräldrar eller annan vuxen, enligt förskolans läroplan. Här finns en miljö som stimulerar och uppmuntrar barns lek med varandra. Det är barnens lärande och utveckling som är i centrum och du som vuxen ansvarar för ditt barn. På öppna förskolan finns möjlighet att knyta nya kontakter, diskutera och få stöd i föräldrarollen.

Svenska kyrkans öppna förskola Lundby nya kyrka