Öppen förskola

Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn mellan noll och sex år. Det är gratis att besöka öppna förskolor och du behöver inte anmäla dig i förväg.

På en öppen förskola bedrivs pedagogisk verksamhet för barn tillsammans med föräldrar eller annan vuxen, enligt förskolans läroplan. Här finns en miljö som stimulerar och uppmuntrar barns lek med varandra. Det är barnens lärande och utveckling som är i centrum och du som vuxen ansvarar för ditt barn. På öppna förskolan finns möjlighet att knyta nya kontakter, diskutera och få stöd i föräldrarollen.

Stor&Liten En öppen verksamhet i Södra Skärgården

Stor & Liten i Styrsö församling: Välkommen till en öppen verksamhet för dig som är hemma med småbarn. Styrsö församlingshem, måndagar kl 10-12. (Obs! Inget på Donsö.)

Telefon
031-731 81 20
Besöksadress
Brattenvägen 48
Öppettider
Styrsö församlingshem, måndagar kl 09.30-12.00. 
Donsö församlingshem, tisdagar kl 10.00-12.00
Postadress
Box 2
430 84 Styrsö
Kontakt
Floid Gumbo