Öppen förskola

Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn mellan noll och sex år. Det är gratis att besöka öppna förskolor och du behöver inte anmäla dig i förväg.

På en öppen förskola bedrivs pedagogisk verksamhet för barn tillsammans med föräldrar eller annan vuxen, enligt förskolans läroplan. Här finns en miljö som stimulerar och uppmuntrar barns lek med varandra. Det är barnens lärande och utveckling som är i centrum och du som vuxen ansvarar för ditt barn. På öppna förskolan finns möjlighet att knyta nya kontakter, diskutera och få stöd i föräldrarollen.

Svenska Kyrkans vuxen-barnträffar 0-6 år.Backa Bäckebol

VUXEN-BARNTRÄFFAR 0-6 år tillsammans med vuxen.
Vi pratar, leker, äter frukost och fikar, pysslar och har sångstund.
Ingen anmälan! Start v 36.

BACKA FÖRSAMLINGSHEM, Backa Kyrkogata 6-8
Ingång på gaveln mot kyrkan.
Tisdag kl 13-16
Onsdag kl 9.30-12
Församlingspedagog Lisbeth Gustavsson
0737-73 87 58, lisbeth.gustavsson@svenskakyrkan.se

BÄCKEBOLS KYRKSAL, Selma Lagerlöfs torg 2
Fredag kl 9.30-12
Församlingspedagog Carl-Henrik Karlsson
0737-73 89 74, carl-henrik.karlsson@svenskakyrkan.se

Telefon
0737-73 87 58
Besöksadress
Backa Kyrkogata 6
Öppettider
I Backa församlingshem
Tisdag kl 13-16
Onsdag kl 9.30-12
I Bäckebols kyrksal
fredag kl 9.30-12
Kontakt
Lisbeth Gustavsson