Nattomsorg, omsorg annan tid

Behöver ditt barn förskola eller omsorg på annan tid än dagtid finns det olika alternativ. Dygnet-runt-förskola eller nattomsorg har längre öppettider än vanliga förskolor.

Ansök till förskolor med utökade öppettider

Behöver du barnomsorg när förskolan inte är öppen erbjuder vi i första hand plats på de förskolor som har öppet dygnet runt, nattomsorg eller ”nattis”. Du ansöker till dem på samma sätt som vanlig förskola.

Ansök till förskola, familjedaghem.

Hitta förskolor med utökade öppettider

Kontaktuppgifter till förskolor med utökade öppettider

Omsorg för barnet i hemmet

Du som har arbetstider där varken ordinarie förskola eller nattomsorg fungerar, kan ansöka om omsorg i hemmet. Förskoleförvaltningen beslutar om du kan få det. Det är en så kallad individuell prövning.

Vi kan som längst bevilja omsorg i hemmet till och med 31 augusti 2020. Förskoleförvaltningen utreder fram till dess hur omsorg på obekväm arbetstid ska organiseras för att skapa en likvärdig och rättssäker verksamhet. Tidigare har det varit stadsdelarna som organiserat omsorg på obekväm arbetstid och omsorg i hemmet.