Lov- och studiedagar i förskolan

Här finns information om studie- och planeringsdagar för förskolan samt om förskola på sommaren.

Förskolornas lov- och studiedagar

Några dagar per år har förskolans personal studie- och planeringsdagar. Under dessa dagar är förskolan begränsad till färre enheter och då kan ditt barn eventuellt behöva vara på en annan förskola än den ordinarie just de dagarna. Om du har behov av omsorg under dessa dagar, anmäl det till personalen på barnets förskola senast två veckor före aktuell studiedag.

2022

10 januari
15 juni
15 augusti
31 oktober

2023

9 januari
14 juni
14 augusti
30 oktober

Vårterminen 2024

8 januari
12 juni

Förskola på sommaren

På sommaren är efterfrågan på förskola betydligt lägre. Därför är det då färre förskolor än vanligt öppna. Du som behöver förskola för ditt barn under sommarveckorna (vecka 28–31) tar kontakt med din förskolas rektor.