Lov- och studiedagar i förskolan

Här finns information om studie- och planeringsdagar för förskolan samt om förskola på sommaren.

Lov- och studiedagar för förskolorna 2021-2022

Några dagar per år har förskolans personal studie- och planeringsdagar. Under dessa dagar är förskolan begränsad till färre enheter och då kan ditt barn eventuellt behöva vara på en annan förskola än den ordinarie just de dagarna. Om du har behov av omsorg under dessa dagar, anmäl det till personalen på barnets förskola senast två veckor före aktuell studiedag.

På sommaren är efterfrågan på förskola betydligt lägre. Därför är det då färre förskolor än vanligt öppna. Du som behöver förskola för ditt barn under sommarveckorna (vecka 28-31) eller då verksamheten har planeringsdagar tar kontakt med din förskolas rektor.

Förskolornas lov- och studiedagar

2021
16 juni
16 augusti
1 november

2022
10 januari
15 juni