Lämna synpunkter - Förskola

I förskolan står barnens lärande och utveckling i centrum. Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten vänder du dig till förskolan. För synpunkter och klagomål som berör barngruppen vänder du dig i första hand till personalen, i andra hand till rektorn.

Om du inte är nöjd efter att du pratat med personalen och rektorn kan du lämna synpunkter genom länken här:

Lämna synpunkter

Förvaltningen utreder ärendet inom tre veckor efter mottagen synpunkt. Om det dröjer längre informeras du som anmälare.

Synpunkts- och klagomålshanteringen ligger till grund för att hantera eventuella brister i verksamheten. Synpunktshanteringen möjliggör för den enskilda medborgaren att inkomma med synpunkter och klagomål gällande förvaltningens verksamhet.