Hjärntorget

Hjärntorget är Göteborgs Stads pedagogiska IT-stöd i bland annat förskolan. Under 2022 ska alla kommunala förskolor gå över till det nya digitala verktyget Unikum.

Unikum istället för Hjärntorget

Vid höstterminens start börjar alla kommunala förskolor i Göteborgs Stad använda det digitala verktyget Unikum. Det innebär att Unikum ersätter Hjärntorget som många förskolor använder idag.  

Vad är Unikum?

Unikum är ett digitalt verktyg som används i förskolan och fokuserar på lärande, dokumentation och förskolans kvalitetsarbete. I Unikum kan du som vårdnadshavare ta del av ditt barns utveckling och lärande. Här får du också viktig och löpande information från förskolan. 

Hjärntorget stänger 30 juni

Den 30 juni stänger Hjärntorget och du som vårdnadshavare kan inte logga in längre. I Hjärntorget kan det finnas information om ditt barn, till exempel bilder eller dokumentation. Om du själv vill spara något måste du göra det innan 30 juni. Längst ner på sidan hittar du instruktioner för hur du sparar bilder och dokumentation från Hjärntorget. 

Om ditt barns förskola inte använder Hjärntorget idag finns det inget material för dig som vårdnadshavare att spara. Prata med personalen på förskolan om du är osäker.

Aktuell information om Unikum

Klicka på dokumenten nedan på det språket du vill läsa. Där finns aktuell information om Unikum.

Utskick 1 till vårdnadshavare om Unikum (svenska)

Utskick 1 till vårdnadshavare om Unikum (engelska)

Utskick 1 till vårdnadshavare om Unikum (finska)

Utskick 1 till vårdnadshavare om Unikum (arabiska)

Utskick 1 till vårdnadshavare om Unikum (BKS)

Utskick 1 till vårdnadshavare om Unikum (persiska)

Utskick 1 till vårdnadshavare om Unikum (somaliska)

Utskick 1 till vårdnadshavare om Unikum (tigrinja)

Instruktioner för att spara material från Hjärntorget

Manual för att spara dokument från Hjärntorget (svenska)

Manual för att spara dokument från Hjärntorget (engelska)

Manual för att spara dokument från Hjärntorget (finska)