Hjärntorget och Unikum

I augusti 2022 ska alla kommunala förskolor gå över till det nya digitala verktyget Unikum och sluta använda Hjärntorget.


Unikum istället för Hjärntorget

Vid höstterminens start börjar alla kommunala förskolor i Göteborgs Stad använda det digitala verktyget Unikum. Det innebär att Unikum ersätter Hjärntorget som många förskolor använder idag.

Vad är Unikum?

Unikum är ett digitalt verktyg som används i förskolan och fokuserar på lärande, dokumentation och förskolans kvalitetsarbete. I Unikum kan du som vårdnadshavare ta del av ditt barns utveckling och lärande. Här får du också viktig och löpande information från förskolan. 

Hjärntorget stänger 30 juni

Den 30 juni stänger Hjärntorget och du som vårdnadshavare kan inte längre logga in. I Hjärntorget kan det finnas bilder eller dokumentation om ditt barn. Om du vill spara något måste du göra det innan 30 juni. Du hittar instruktioner längre ner.

Information till vårdnadshavare

Utskick 2

Utskick 1

Instruktioner för att spara material från Hjärntorget

Manual för att spara dokument från Hjärntorget (svenska)

Manual för att spara dokument från Hjärntorget (engelska)

Manual för att spara dokument från Hjärntorget (finska)