Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Aprilgatan 2A förskola

Foto: SDF Kortedala

Aprilgatans förskola ligger i anslutning till Utmarksskolan, i norra Kortedala. Vi har sex avdelningar, varav tre avdelningar för 1-3-åringar och tre avdelningar för 3-5-åringar. Vi arbetar utifrån Reggio Emilia filosofi där övertygelsen att varje barn är rikt och kompetent och har en inneboende lust och vilja till att lära. Pedagogiken utgår från lyssnande, dokumentation och reflektion, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde.

Telefon
031-365 31 85
Besöksadress
Aprilgatan 2a
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Erika Harlin Cooper, rektor
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.