Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Anna Branzells gata 15 förskola

Förskolan ligger i Kviberg och öppnar i augusti 2021. Förskolan kommer att bestå av fyra avdelningar, där det också kommer finnas gemensamma ytor för barnen på förskolan. Det finns en fin gård i anslutning till förskolan och närhet till grönområden. Miljön ute och inne förändras och är flexibel utifrån barnen och verksamheten. Förskolan inspireras Reggio Emilias pedagogiska filosofi som är en barnsyn och en människosyn snarare än en pedagogisk inriktning. Filosofin bygger på tron på människans möjligheter, en respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen. Förskolan har ett projektinriktat arbetssätt vilket bygger på att det är barnens frågor, intressen och nyfikenhet som visar vägen.

Du kommer lätt till förskolan med spårvagn (Bellevue) eller med buss (hållplats Kvibergsskolan). Om du kommer med bil så finns en stor allmän parkering bredvid förskolan.

Telefon
031-365 32 81 , 0703-70 35 19
Besöksadress
Anna Branzells Gata 15
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Anna Åsheim, rektor
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.