Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Famngatan 18 förskola

Förskolan Famngatan 18 kommer att ligga i bottenplanet på ett flervåningshus i ett nybyggt område i Flatås. Den är i ett plan med egen förskolegård och ytterligare en mindre gård som är gemensam med boende i huset. Förskolan kommer att ha ett eget tillagningskök. Planerad öppning för den nya förskolan är i mitten av februari 2021.

Telefon
031-366 22 34
Besöksadress
Famngatan 18a
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Elin Samuelsson, rektor
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.