Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Beväringsgatan 3 förskola

I januari 2021 öppnade den nybyggda förskolan Beväringsgatan 3. På förskolan finns sex avdelningar. Vi arbetar med så kallade hemvister där två avdelningar bildar en enhet. På så sätt minskar vi känslan av en stor organisation ("den lilla förskolan i den stora").

Förskolan inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken och använder sig av vår fina utemiljö, bland annat en egen liten inhägnad skog.

Telefon
031-365 27 53
Besöksadress
Beväringsgatan 3
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Seija Jokiranta, rektor
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.