Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Fjällblomman 5 förskola

Förskolan Fjällblomman 5 ligger i ett mycket naturskönt område i norra Rannebergen. Det är en mångkulturell förskola där många språk talas och många nationaliteter samlas. Vi vill att vår miljö ska vara utmanande, spännande och den ska väcka barnens nyfikenhet och fantasi. Utevistelsen är en viktig del i vår verksamhet som alla pedagoger är delaktiga i genom att stödja, utmana och inspirera barnen.

Telefon
031-365 12 36
Besöksadress
Fjällblomman 5
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Ali Niknejadpour, rektor
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.