Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Dragonörtsgatan 1 förskola

Dragonörtsgatans förskola, Solbacken, ligger mitt i Lövgärdet. Vår förskola består av två hus, ett på var sin sida om vår gård. Vi har åtta avdelningar, fyra avdelningar för barn från 1-3 år och fyra avdelningar för barn från 3-5 år. Vi har ett språkfrämjande arbetssätt och under hösten 2013 och våren 2014 har vi fokus på matematik i förskolan.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Dragonörtsgatan 1
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Fia Neldemo, rektor
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.