Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Bergsgårdsgärdet 46 förskola

Förskolan Bergsgårdsgärdet 46 har en avdelning som heter Vitsippan och är för barn 1 till
3 år. Från och med augusti 2021 är Bergsgårdsgärdet 46 sammanslagen med Bergsgårdsgärdet 54 till en större enhet. Enheten består då av två förskolebyggnader.

Telefon
031-3652751
Besöksadress
Bergsgårdsgärdet 46
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.