Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Fjällkåpan 2 förskola

Fjällkåpans förskola ligger i södra Rannebergen och består av fyra avdelningar, Vargen, Skutt, Skalman och Bamse.

Telefon
031-365 18 55
Besöksadress
Fjällkåpan 2
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Soledad Nordström, rektor
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.