Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Ekedalsgatan 24 förskola

Ekedalsgatans förskola, Fotograf: Cim Ek

Förskolan består av fem avdelningar och har en fantastisk gård som gränsar till Slottsskogen. Utemiljön lockar till lek och utforskande. Verksamheten planeras utifrån barnens nyfikenhet. För att stärka den språkliga utvecklingen använder vi oss av tecken som stöd (TAKK) som alternativ och kompletterande kommunikation.

Telefon
031-365 97 67
Besöksadress
Ekedalsgatan 24
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Annica Hultén, rektor
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.