Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Aprilgatan 2B förskola

Foto: Emma Svensson

Förskolan ligger i norra Kortedala, nära grönområden och spårvagnshållplats. Här går drygt 100 barn uppdelat på sex olika avdelningar. Avdelningarna är åldersintegrerade vilket innebär att på varje avdelning går barn mellan ett och fem år. Förskolan är nybyggd och har två våningar. Lokalerna är Reggio Emilia-inspirerande och avdelningarna har egna rum där de kan vara i mindre grupper. Det finns ett stort rum för barnen att äta i och en ateljé som inspirerar till lekfull skaparglädje.

Telefon
031-367 66 64
Besöksadress
Aprilgatan 2b
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Daniela Dalin, rektor
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.