Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Bergsgårdsgärdet 54 förskola

Förskolan Bergsgårdsgärdet 54 har en avdelning. Avdelningen heter Solrosen och är för barn mellan 1 till 3 år. Det går inte längre att söka förskoleplats på Bergsgårdsgärdet 54 eftersom den i augusti 2021 slås samman med Bergsgårdsgärdet 46. Enheten kommer då att bestå av två förskolebyggnader. Om du vill att ditt barn ska gå på någon av de två nuvarande förskolorna ska du ansöka till Bergsgårdsgärdet 46. De båda förskolorna har redan idag ett tätt samarbete där vi öppnar och stänger gemensamt sedan många år och även planerar gemensamt och har gemensamma aktiviteter.

Telefon
031-365 28 52
Besöksadress
Bergsgårdsgärdet 54
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.