Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Blackevägen 3 förskola

Foto: Caroline Mattsson

Blackevägen 3 förskola ligger nära Flunsåsparken i Lundby. Förskolan har åtta avdelningar och här går omkring 100 barn uppdelade efter ålder. Varje avdelning har två förskollärare och en barnskötare. Då förskolan ligger i ett mångkulturellt område är språk ett övergripande tema. Vi använder oss av handtecken enligt metoden Takk för att stödja språkinlärning.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Blackevägen 3
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Rektor
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.