Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Eckragatan 36 förskola

Förskolan Eckragatans gård. Fotograf: Elliot Holmlund

Eckragatans förskola har två avdelningar, en för yngre barn och en för äldre. Vi arbetar mycket tillsammans och har lokaler som binder oss samman. Vi ser oss som en gemensam arbetsgrupp och pedagogerna möter alla barn. Vi har samarbete med Göteborgs universitet och är en av stadsdelens övningsförskolor.

Telefon
031-366 14 52
Besöksadress
Eckragatan 36
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Katarina Selin, rektor
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.