Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Astris Gata 7 förskola

Astris gata 7 förskola ligger i samma byggnad som Taubeskolan och är uppdelad på två våningar. På plan två ligger avdelning Sjösala där de äldre barnen går. På plan ett ligger avdelning Ängön där de yngre barnen går. På varje våning arbetar det sex pedagoger. Förskolan ligger i anslutning till parkområde, lekplatser och vi har gångavstånd till Göteborgs älvstrand.

Telefon
031-367 66 05
Besöksadress
Astris Gata 7
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Rektor
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.