Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Emelie Lejmans Väg 5 förskola

Lilla Trulsegården, Foto: Eva Berg

Vår vision är att vi ska arbeta för en helhet där inget ”faller mellan stolarna” när det gäller barnens utveckling, och helhet i ett livsperspektiv. Tillsammans ska vi arbeta för att hitta den ”röda tråden” som förskola och skola gemensamt skall sträva mot och som ska binda oss samman till en enhet.

Telefon
031-367 66 45
Besöksadress
Emelie Lejmans Väg 5
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Marcela Bolwede, rektor
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.