Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Biet

Föräldrakooperativet Biet är en liten förskola i centrala Linnéstaden för barn mellan 1 och 6 år. På Biet är det hög personaltäthet med fem engagerade pedagoger. Här går 20 barn fördelade på två avdelningar. Biet har en fin och öppen gård som inbjuder till lek och är unik till sin storlek i innerstaden. Förskolan gör ofta spontana utflykter och besöker kulturella aktiviteter. För de äldsta barnen erbjuds simskola. Förskolan Biet är även Grön flagg-certifierad.

Telefon
072-733 32 29
Besöksadress
Lilla Risåsgatan 22
Postadress
Lilla Risåsgatan 22
413 04 Göteborg
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.