Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Brunstorpsvägen 41 förskola

Brunstorpsvägen 41 förskola. Bild: Carin Bjarnesund.

Förskolan ligger lantligt mitt i Säve. På förskolan finns avdelningarna sol, vind, vatten och eld. Avdelningarna är indelade i 1-5 år. Vi som arbetar inom förskolan på Brunstorpsvägen 41 är barnskötare, förskollärare, rektor och specialpedagog. Våra olika kompetenser utgör grunden för barnets utveckling och lärande tillsammans med er föräldrar.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Brunstorpsvägen 41
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Christin Töresson, rektor
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.