Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Baldersplatsen 1 förskola

Johanna Klasén

I början av juli 2021 rivs förskolan Baldersplatsen 2. Det finns andra förskolor i området att söka till, bland annat Friggagatan och Färgaregatans förskola.

Telefon
031-365 73 21
Besöksadress
Baldersplatsen 2
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.