Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Borgaregatan 5 förskola

Foto: Peter Svenson

På vår förskola vill vi att alla barn ska känna sig viktiga och delaktiga. Alla ska få möjlighet att uttrycka sig och göra sig förstådda oavsett ålder och språk. Vi arbetar ständigt med barnens språkutveckling och vill utveckla barnens förmåga att uttrycka sig verbalt, med kroppsspråk, i skrift, i sitt skapande och med tecken.

Telefon
031-365 60 75
Besöksadress
Borgaregatan 5
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Nada Markov, rektor
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.