Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Apelsingatan 15 förskola

På I Ur och Skur-förskola satsas på hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan.
Förskolan inspireras av forskning om hur utomhusmiljön kan skapa så stora sinnesuttryck som möjligt.
På vår förskola har vi två avdelningar med runt 40 barn. En avdelning med yngre barn, mellan 1 och 3 år, den andra avdelningen är för äldre barn mellan 3 och 5 år.

Telefon
031-366 14 50
Besöksadress
Apelsingatan 15
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Rektor Eva Bodin
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.