Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Blåsvädersgatan 2 förskola

I vår utbildning står förtroendefulla och omsorgsfulla relationer i centrum. Vår pedagogik bygger på en helhetssyn där kunskap, omsorg och fostran integreras. Vi hämtar även inspiration från Reggio Emilia-pedagogiken och arbetar för att göra våra miljöer inspirerande, tillgängliga och åldersanpassade .

Telefon
031-366 61 67
Besöksadress
Blåsvädersgatan 2
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Rektor Anette Myrholt
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.