Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Birger Jarlsgatan 1 förskola

Foto: Magnus Andreason

Birger Jarlsgatans förskola är en förskola med 4,5 avdelningar uppdelade på två hus. På alla avdelningar finns barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger vid Kungsladugårdsskolan, mittemellan ”Plaskis” och Svaleboskogen. Vi har mycket goda möjligheter till lek och utforskande ute på förskolans gård och i omgivningarna. Lokalerna kommer dock snart att rivas och ge plats åt en ny förskolebyggnad. Efter sommaren 2021 ska förskoleverksamheten därför flytta. Tre avdelningar flyttar till en nybyggd förskolelokal på adressen Rörmyren 9 och en avdelning flyttar till förskolan Slottskogsgatan 90. När den nya förskolan på Birger Jarlsgatan 1 är klar, flyttar alla barn och personal tillbaka igen (troligen under hösten 2022).

Telefon
031-365 97 65
Besöksadress
Birger Jarlsgatan 1
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Rektor Moa Noord
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.