Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Allmänna Vägen 40 förskola

Lekplatsen utanför Allmänna Vägens förskola, Fotograf: Anders Carlsson

Förskolan Allmänna vägen 40 är en liten förskola som ligger på bottenvåningen i ett bostadshus. Gården är en inhägnad del av husets innergård och ligger skyddad mellan husen. På förskolan finns två avdelningar, en för de yngre barnen och en för de äldre. Avdelningarna har ett nära samarbete och arbetar tillsammans dagligen i olika former. Trygghet och lust till lärande ligger till grund för vår verksamhet. Med hjälp av vårt årshjul och vår arbetsplan ser vi till att läroplanen finns med oss i vårt arbete dagligen.

Telefon
031-365 93 00
Besöksadress
Allmänna Vägen 40c
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Sara Lagervall, rektor
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.