Barn- och elevförsäkringar

Göteborgs Stad har en olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn och skolelever som är folkbokförda i Göteborg. Försäkringen gäller från 0 till och med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasiet.

Försäkringen gäller endast vid olyckor

Alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Göteborg är försäkrade mot olyckor dygnet runt till och med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasieskolan.

Försäkringen omfattar även asyl- och anknytningssökande barn och ungdomar i Göteborgs Stad. Den gäller även barn och elever från andra kommuner som går i kommunala eller fristående skolor och förskolor i Göteborg.

Observera att försäkringen endast gäller för olycksfall. Du bör alltså ha en privat försäkring för ditt barn som täcker sjukdom och en reseförsäkring när de reser.

Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring - ENGLISH

Om olyckan är framme

Om olyckan är framme – kontakta Protector:
tel: 08-410 637 27

Skadeanmälan kan göras direkt på www.protectorforsakring.se. Klicka på Anmäl skada och sen på Person och Kommunolycksfall.
E-post: skador@protectorforsakring.se

Ansvarsförsäkring vid praktik gäller i kommunala skolor

Elever i kommunala grundskolor och gymnasieskolor som är ute och praktiserar eller arbetstränar har en så kallad ansvarsförsäkring. För att den ska gälla krävs ett i förväg skriftligt avtal mellan skolan och praktikplatsen. Skolan ansvarar för att ett sådant skrivs när eleven lämnar in uppgifter om var de ska praktisera.

Reseförsäkring för elever på utbildningsförvaltningens gymnasieskolor och vuxenutbildning

När elever i kommunal gymnasieskola och i vuxenutbildning som arrangeras av utbildningsförvaltningen reser under skoltid har de en reseförsäkring. Reseförsäkringen gäller inte elever i privata skolor eller i vuxenutbildning som anordnas av privata aktörer. Kontakta utbildningsförvaltningen, Åsa Åberg, tel: 031-367 01 86.

Innan resan ska resenären ta med telefonnummer och försäkringsnummer, se nedan, eller skriva ut ett eget travelcard på http://www.if.se/web/se/foretag/allianser/travel/pages/tjansteresa.aspx

Vid akuta skador
Vid akut sjukdom, olycksfall eller vid behov av hemtransport ska du alltid kontakta Ifs larmcentral hos SOS International. Vid kontakt uppge alltid försäkringsnumret SP898868.

SOS International A/S
Telefon: +46 (0)8 792 71 31 (dygnet runt)
Fax: +46 (0)8 792 71 80
E-post: sos@if.se

Vid icke akuta skador
Icke akuta skador hanteras av If Skadeförsäkring AB i Sverige. Skadeanmälningar görs i första hand på webben genom att använda formulär på www.if.se/iftravel.

Om du har problem med att använda webformulären, vänligen skicka ett mejl eller ring.

E-post: skadeservice@if.se
Postadress: If, F200, SE-160 80 Stockholm, Sverige
Telefon: +46 (0)40 148 250

OBS! Grundskoleelever omfattas inte av denna reseförsäkring. När grundskoleelever är ute och reser eller praktiserar utomlands så bör de som komplement till olycksfallsförsäkringen ha en reseförsäkring (som bl a innehåller sjuk-, reseavbrotts- och avbeställningskyddsförsäkring). Om eleverna har en privat hemförsäkring finns ofta en reseförsäkring med i denna.

Ladda ner försäkringsvillkor för Reseförsäkring

Försäkringsvillkor reseförsäkring

Oppilas vakuutukset