Barn- och elevförsäkringar

Göteborgs Stad har en olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn och skolelever som är folkbokförda i Göteborg. Försäkringen gäller från 0 till och med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasiet.

Barn och unga är försäkrade dygnet runt

Alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Göteborg har en olycksfallsförsäkring. Den gäller dygnet runt till och med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasieskolan. Försäkringen omfattar även asyl- och anknytningssökande barn och ungdomar i Göteborgs Stad. Den gäller även barn och elever från andra kommuner som går i kommunala eller fristående skolor och förskolor i Göteborg.

Försäkringen gäller vid olyckor

Observera att försäkringen gäller för olycksfall. Du bör alltså ha en privat försäkring för ditt barn som täcker sjukdom och en reseförsäkring när de reser. Ungdomar på kommunala högstadieskolor och gymnasier har dock en reseförsäkring vid resor som skolorna arrangerar, se längre ner.

I försäkringsbeskedet står vad som gäller vid en skada. Informationen finns översatt till flera språk. Observera att skador regleras endast utifrån det svenska försäkringsbeskedet och det kompletta försäkringsvillkoret.

Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring - ENGLISH

Arabiska - بوليصة التأمين الخاصة بالتأمين ضد الحوادث

BKS - Informacije o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja

Finska - Vakuutustiedot, tapaturmavakuutus

Persiska - بیمه نامه برای بیمه حوادث

Somaliska - Jawaabta caymiska ee caymiska shilalka

Om olyckan är framme

Om olyckan är framme – kontakta Protector:
tel: 08-410 637 27

Skadeanmälan kan göras direkt på www.protectorforsakring.se. Klicka på Anmäl skada och sen på Person och Kommunolycksfall.
E-post: skador@protectorforsakring.se

Ansvarsförsäkring vid praktik gäller i kommunala skolor

Elever i kommunala grundskolor och gymnasieskolor som är ute och praktiserar eller arbetstränar har en så kallad ansvarsförsäkring. För att den ska gälla krävs ett i förväg skriftligt avtal mellan skolan och praktikplatsen. Skolan ansvarar för att ett sådant skrivs när eleven lämnar in uppgifter om var de ska praktisera.

Reseförsäkring för elever på stadens högstadieskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning

När elever i kommunala högstadieskolor, gymnasieskola samt vuxenutbildning deltar i resor som skolorna arrangerar har de en reseförsäkring hos Europeiska ERV. Reseförsäkringen gäller inte elever i privata skolor eller i vuxenutbildning som anordnas av privata aktörer. Kontakta utbildningsförvaltningen, Anette Källgren, tel: 031-367 01 38, om du har frågor som rör gymnasieelever eller vuxenutbildning.

Innan resan ska resenären ta med telefonnummer och försäkringsnummer, se nedan, eller skriva ut ett eget travelcard

Vid akuta skador

Vid akut sjukdom, olycksfall eller vid behov av hemtransport ska du alltid kontakta Europeiska ERV Alarm. Vid kontakt uppge försäkringsnumret 830793822.

Europeiska ERV Alarm
Telefon +46 770 456 920 (dygnet runt)

Vid icke akuta skador - hanteras av Europeiska ERV

Telefon 0770-456 900
E-post: corporateclaims@erv.se

Det du behöver ha med dig vid resan är:
Europeiska ERV Alarm Telefon +46 770 456 920 (dygnet runt)
och försäkringsnummer 830793822.


OBS! Låg- och mellanstadieelever omfattas inte av denna reseförsäkring. När de reser så bör de som komplement till olycksfallsförsäkringen ha en reseförsäkring (som bl a innehåller sjuk-, reseavbrotts- och avbeställningskyddsförsäkring). Om eleverna har en privat hemförsäkring finns ofta en reseförsäkring med i denna.

Länk till försäkringsvillkor 

Oppilas vakuutukset