Barn- och elevförsäkringar

Göteborgs Stad har en olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn och skolelever som är folkbokförda i Göteborg. Försäkringen gäller från 0 till och med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasiet.

Barn och unga är försäkrade dygnet runt

Alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Göteborg har en olycksfallsförsäkring. Den gäller dygnet runt till och med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasieskolan. Försäkringen omfattar även asyl- och anknytningssökande barn och ungdomar i Göteborgs Stad. Den gäller även barn och elever från andra kommuner som går i kommunala eller fristående skolor och förskolor i Göteborg.

Försäkringen gäller vid olyckor

Observera att försäkringen gäller för olycksfall. Du bör alltså ha en privat försäkring för ditt barn som täcker sjukdom och en reseförsäkring när de reser. Ungdomar på kommunala högstadieskolor och gymnasier har dock en reseförsäkring vid resor som skolorna arrangerar, se längre ner.

I försäkringsbeskedet står vad som gäller vid en skada.

Observera att skador regleras endast utifrån det svenska försäkringsbeskedet och det kompletta försäkringsvillkoret.

Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring

Insurance statement Accident insurance (Eng)

إشعار التأم ي  (AR)

Obavijest o osiguranju Osiguranje u slučaju nesreće (BKS)

Vakuutustodistus Tapaturmavakuutus (FI)

Vakuutustodistus paturmavakuutus (PER)

Wargelin caymis Caymiska shilalka ( SOM)


Om olyckan är framme

Skadeanmälan görs här: lansforsakringar.se/gbgstad

Klicka på "Anmäl skada" 

Du kan också ringa på 031-63 80 00

Ansvarsförsäkring vid praktik gäller i kommunala skolor

Elever i kommunala grundskolor och gymnasieskolor som är ute och praktiserar eller arbetstränar har en så kallad ansvarsförsäkring. För att den ska gälla krävs ett i förväg skriftligt avtal mellan skolan och praktikplatsen. Skolan ansvarar för att ett sådant skrivs när eleven lämnar in uppgifter om var de ska praktisera.

Reseförsäkring för elever på stadens högstadieskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning

När elever i kommunala högstadieskolor, gymnasieskola samt vuxenutbildning deltar i resor som skolorna arrangerar har de en reseförsäkring hos If Skadeförsäkring. Reseförsäkringen gäller inte elever i privata skolor eller i vuxenutbildning som anordnas av privata aktörer. Kontakta utbildningsförvaltningen, Anette Källgren, tel: 031-367 01 38, om du har frågor som rör gymnasieelever eller vuxenutbildning.

Akut hjälp utomlands
SOS International

Tfn :+46 8 121 88 008

Mejl: ifteam@sos.eu

Ej akuta händelser

Skadeanmälningsportal: Skador i samband med resa (if.se)

Mejl: travel@if.se

Telefon: +46 771 815 818

Telefon      +46 770-456 920 (dygnet runt)

OBS! Elever i årskurs 1-6 omfattas inte av denna reseförsäkring. När de är ute och reser eller praktiserar utomlands så bör de som komplement till olycksfallsförsäkringen ha en reseförsäkring (som bl a innehåller sjuk-, reseavbrott- och avbeställningsskyddsförsäkring). Om eleverna har en privat hemförsäkring finns ofta en reseförsäkring med i denna försäkring.

Försäkringsnummer är SP4793400 - Göteborgs stad

Länk till försäkringsvillkor 

Oppilasvakuutukset