Barn och familj i behov av stöd

Om ditt barn eller din familj behöver stöd i förskolan finns hjälp att få. Förskolan har tillgång till specialpedagoger, psykologer, logopeder, socionomer och medicinskt kunnig personal. Kontakta rektor om du har frågor om stöd.

Göteborgs Stad erbjuder familje- och föräldrastödjande insatser i form av föräldrautbildning, familjerådgivning och stöd i juridiska frågor.

Förskolans uppdrag är att främja alla barns utveckling och lärande utifrån varje barns förutsättningar och behov, kopplat till styrdokument i Skollagen samt värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer i Läroplan för förskolan (Lpfö 18). För de barn som har mer omfattande funktionsnedsättningar finns i Göteborgs Stad ett antal specialförskolor med olika inriktningar. Upptagningsområdet är hela Göteborg. Även vårdnadshavare till barn i grannkommuner kan söka, men förtur ges till folkbokförda i Göteborg.