Specialförskolor för barn med olika funktionsnedsättningar

Förskolans uppdrag är att främja alla barns utveckling och lärande utifrån varje barns förutsättningar och behov, kopplat till styrdokument i Skollagen samt värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer i Läroplan för förskolan (Lpfö 18). För de barn som har mer omfattande funktionsnedsättningar finns i Göteborgs Stad ett antal specialförskolor med olika inriktningar. Upptagningsområdet är hela Göteborg. Även vårdnadshavare till barn i grannkommuner kan söka, men förtur ges till folkbokförda i Göteborg.

För barn med flerfunktionsnedsättningar

Welandergatan 37

På förskolan Welandergatan i Kärralund finns Broströmsgårdens specialförskola för barn med omfattande funktionsnedsättningar, både fysiskt och intellektuellt. I nuläget erbjuder förskolan sju platser.

På förskolan arbetar kompetent och engagerad personal som gör allt för att barnen ska få trygghet och stimulans. Personalgruppen består av förskollärare, barnskötare och specialpedagog. 

Förskolan Welandergatan 37

Arves Marias väg 21 

På förskolan Arves Marias väg 21 i Tuve finns specialförskola för barn med flera olika funktionsnedsättningar. Det handlar till exempel om utvecklingsstörning i kombination med syn- eller hörselnedsättning, nedsatt rörelseförmåga av olika grad eller andra omfattande funktionsnedsättningar.

På specialförskolan får barnen det stöd som de behöver för att utvecklas efter sina egna specifika förutsättningar.

Förskolan Arves Marias väg 21

Stegen

På Bräcke Diakoni finns specialförskolan Stegen, vilken är en fristående verksamhet.

Förskolan Stegen på Bräcke Diakonis hemsida

För barn med hörselnedsättning

Bronsåldersgatan 27

På förskolan Bronsåldersgatan 27 i Västra Frölunda finns ett antal platser för barn med hörselnedsättning. För att få en av dessa platser behöver barnet ha en kontakt med Hörselverksamheten.

På förskolan används både tal, tecken som stöd och teckenspråk. För att skapa en optimal hörsel- och kommunikationsmiljö är personaltätheten hög och barngrupperna små. Personalgruppen består av förskollärare, barnskötare och specialpedagog.

Förskolan Bronsåldersgatan 27

För barn med språkstörning

Bronsåldersgatan 90

Förskolan Bronsåldersgatan 90 ligger i Västra Frölunda och har platser för barn med diagnostiserad språkstörning, uppdelade på två avdelningar. På förskolan arbetar förskollärare med specialkompetens och logoped.

Förskolan Bronsåldersgatan 90

För barn med autism

Kålhagen 2

På förskolan Kålhagen 2 i Torslanda finns avdelningen Nallen, vilken är en specialförskola för barn med diagnostiserad autism. 

Större delen av dagen består av individanpassad träning och aktiviteter både i grupp och enskilt med pedagog. Personalgruppen består av förskollärare, barnskötare och specialpedagog. Verksamheten har hög personaltäthet och personal med många års erfarenhet av autism.

Förskolan Kålhagen 2

Folder som listar specialförskolorna

Folder som listar ovanstående specialförskolor, för utskrift

Skriv ut A5-foldern i A4 format i färg, med dubbelsidig utskrift och där plats för bindning är på kortsidan [vänster].