Specialförskolor för barn med olika funktionsnedsättningar

Förskolans uppdrag är att främja alla barns utveckling och lärande utifrån varje barns förutsättningar och behov, kopplat till styrdokument i Skollagen samt värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer i Läroplan för förskolan (Lpfö 18). För de barn som har mer omfattande funktionsnedsättningar finns i Göteborgs Stad ett antal specialförskolor med olika inriktningar. Upptagningsområdet är hela Göteborg. Även vårdnadshavare till barn i grannkommuner kan söka, men förtur ges till folkbokförda i Göteborg.

För barn med flerfunktionsnedsättningar


Welandergatan 37

På förskolan Welandergatan i Kärralund finns Broströmsgårdens specialförskola för barn med omfattande funktionsnedsättningar, både fysiskt och intellektuellt. I nuläget erbjuder förskolan sju platser.

På förskolan arbetar kompetent och engagerad personal som gör allt för att barnen ska få trygghet och stimulans. Personalgruppen består av förskollärare, barnskötare och specialpedagog. 

Läs mer om förskolan Welandergatan 37

Rimmaregatan 7 

Förskolan flyttar till Arves Marias väg 21 i januari 2021.

På förskolan Rimmaregatan 7 i Backa ligger Bällskärs specialförskola för barn med flera olika funktionsnedsättningar. Det handlar till exempel om utvecklingsstörning i kombination med syn- eller hörselnedsättning, nedsatt rörelseförmåga av olika grad eller andra omfattande funktionsnedsättningar.

På Bällskär får barnen det stöd som de behöver för att utvecklas efter sina egna specifika förutsättningar. Det finns tre avdelningar på förskolan. På varje avdelning finns plats för fyra barn tillsammans med fyra pedagoger. 

Läs mer om förskolan Rimmaregatan 7

Stegen

På Bräcke Diakoni finns specialförskolan Stegen, vilken är en fristående verksamhet.

Läs mer om Stegen

För barn med hörselnedsättning

Bronsåldersgatan 27

På förskolan Bronsåldersgatan 27 i Västra Frölunda finns ett antal platser för barn med hörselnedsättning. För att få en av dessa platser behöver barnet ha en kontakt med Hörselverksamheten.

På förskolan används både tal, tecken som stöd och teckenspråk. För att skapa en optimal hörsel- och kommunikationsmiljö är personaltätheten hög och barngrupperna små. Personalgruppen består av förskollärare, barnskötare och specialpedagog.

Läs mer om förskolan Bronsåldersgatan 27

För barn med språkstörning

Bronsåldersgatan 90

På förskolan Bronsåldersgatan 90 i Västra Frölunda finns språkavdelningen Findus som riktar sig till barn med diagnostiserad generell språkstörning. Avdelningen har i nuläget tio platser. På förskolan arbetar förskollärare med specialkompetens och har logoped från barn- och ungdomslogopedin knuten till verksamheten.

Läs mer om förskolan Bronsåldersgatan 90

För barn med autism

Kålhagen 2

På förskolan Kålhagen 2 i Torslanda finns avdelningen Nallen, vilken är en specialförskola för barn med diagnostiserad autism. Förskolan har i nuläget sex platser.

Större delen av dagen består av individanpassad träning och aktiviteter både i grupp och enskilt med pedagog. Personalgruppen består av förskollärare, barnskötare och specialpedagog. Verksamheten har hög personaltäthet och personal med många års erfarenhet av autism.

Läs mer om förskolan Kålhagen 2

Folder som listar specialförskolorna

Här finns en folder som listar ovanstående specialförskolor, för utskrift. 

Skriv ut A5-foldern i A4 format i färg, med dubbelsidig utskrift och där plats för bindning är på kortsidan [vänster].