Tillgänglighet

För att du eller ditt barn som har en funktionsnedsättning ska kunna utnyttja Göteborgs Stads tjänster och service krävs att lokaler, byggnader, gator och information är anpassade så de är tillgängliga.

Gå vidare till information om stadens tillgänglighet