Arbete med barnhälsa och barn i behov av stöd

Om ditt barn eller din familj behöver stöd i förskolan finns hjälp att få. Förskolan har tillgång till specialpedagoger, psykologer, logopeder, socionomer och medicinskt kunnig personal. Kontakta rektor om du har frågor om stöd.

Ibland behöver familjer och barn extra stöd, exempelvis när det gäller barnets utveckling och hälsa. Vill du prata om möjligheter för stöd för ditt barn kan du kontakta ansvarig rektor för förskolan eller familjedaghemmet. Förskolans rektor har ansvar för förskolans verksamhet och kan ta hjälp av specialpedagoger, psykologer, logopeder, socionomer och medicinskt kunnig personal inom organisationen.

Arbete med barnhälsa

Arbete med barnhälsa ingår som en del i förskolans dagliga arbete. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas. Ditt barn har rätt att bli inkluderad, oavsett individuellt behov. Personalen arbetar tillsammans med bland annat specialpedagoger, psykologer och logopeder för att ge ditt barn en utvecklande, lärande, kreativ, rolig och professionell utbildning i tillgängliga lärmiljöer.