Barn och familj i behov av stöd

Arbete med barnhälsa och barn i behov av stöd

Om ditt barn eller din familj behöver stöd i förskolan finns hjälp att få. Förskolan har tillgång till specialpedagoger, psykologer, logopeder, socionomer och medicinskt kunnig personal. Kontakta rektor om du har frågor om stöd.

Stöd till familj, barn och ungdom

Göteborgs Stad erbjuder familje- och föräldrastödjande insatser i form av föräldrautbildning, familjerådgivning och stöd i juridiska frågor.

Specialförskolor för barn med olika funktionsnedsättningar

Förskolans uppdrag är att främja alla barns utveckling och lärande utifrån varje barns förutsättningar och behov, kopplat till styrdokument i Skollagen samt värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer i Läroplan för förskolan (Lpfö 18). För de barn som har mer omfattande funktionsnedsättningar finns i Göteborgs Stad ett antal specialförskolor med olika inriktningar. Upptagningsområdet är hela Göteborg. Även vårdnadshavare till barn i grannkommuner kan söka, men förtur ges till folkbokförda i Göteborg.